VAD

 

 

MITT i - Bakgrund

 

Unga idag blir vuxna mycket snabbt. En tvingas till snabba val och beslut, ofta utan  tid för mer komplexa svar eller tankar. Omedelbarheten i världen, tidsfaktorn på sociala medier ger inget utrymme för felsteg. 

 

MITT i

 

MITT i vill hjälpa med att skapa ett säkert rum där osäkerhet och undersökande får ta både tid och plats. Ett rum där vi tillsammans kan tänka och tala i vida cirklar runt begrepp som moral, ansvar, tro och vad det innebär att vara en ung människa på väg att växa upp.


MITT I - resultat


Efter ett antal workshops och internat har vi sammanställt våra erfarenheter i 1 bok, 10 filmer, 31 musikstycken och 1 samtalskortlek. Bakom Mitt i står Svenska kyrkan i Hjärnarp-Tåstarp och Lunds stift. Projektet är en fristående fortsättning på www.mittemellan.nu 


MITT I - varför


Mitti är man som ung. Mitt i är man i början av livet. Mitt i sitt eget liv. Mitt i konflikter. Mitt i funderingar. Mitt i relationer. Mitt i allt som sker. 

Copyright @ All Rights Reserved