BOKEN

”Om natten kommer känslorna” är tänkt att användas för att underlätta spännande diskussioner om svåra ämnen.


Projektet föddes ur en diskussion om hur en kan skapa en plats i form av ett säkert rum där ungdomar kan diskutera ungdomars ämnen på sina egna villkor. Är det möjligt att skapa ett ramverk som gör att de känner sig trygga nog att diskutera även svårare ämnen med varandra?


Vi beslutade att låta ungdomarna själva välja ämnen, utan inblandning från vuxna. Vi vill få fram ett material som är och fungerar på deras villkor. Visst kan det finnas förnuft och guidning i vuxenvärlden, men vår utgångspunkt har varit att ämnena blir mer precisa när ungdomar själva får välja vad de vill tala om.


Materialet är därför skapat med, utfört av och ämnat för ungdomar som är ungefär 14-20 år gamla.


Detta material är tänkt att användas som inspiration och utgångspunkt för samtal och möten med unga om svåra ämnen. Materialet kan användas både för engångsträffar och längre förlopp.


Vi hoppas ni får många spännande diskussioner!


Hela samtalspaketet består av 1 bok, 10 filmer, 31 musikstycken och 1 samtalskortlek.


Klicka på bilderna för att se större bilder och läsa.

Copyright @ All Rights Reserved