START

OM NATTEN KOMMER KÄNSLORNA


- Hur kan vuxna tala med unga i dag om saker de inte vill tala med vuxna (eller ens varandra) om?


Under ett års tid träffades två grupper med ungdomar i Lund och Hjärnarp för att ta reda på vad som berör unga idag och försöka hitta medel att tala om detta.

”Om natten kommer känslorna” är en konstbok, en handledning och en guide kring hur man arbetar med svåra ämnen tillsammans med unga människor.


Till boken hör en samtalskortlek, intervjufilmer samt musik.

Copyright @ All Rights Reserved