KONTAKT

Mitt i är ett gemensamt projekt mellan Svenska Kyrkan i Hjärnarp-Tåstarp och Lunds domkyrkoförsamling med stöd av Lunds stift.

 

Kontaktpersoner - klicka på namnet för mail.

 

Projektledare

 

 

Stefan Klaverdal

www.stefanklaverdal.com

 

Thomas Romlöv

www.kubkub.org

 

 

 

 

Med tack till;

 

Maria Johnsson, LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

 

Jonas Persson, LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

 

Henric Cronholm, Hjärnarp-Tåstarp församling

 

 

Projektansvarig

 

Ann Lidgren, Hjärnarp - Tåstarp församling

Copyright @ All Rights Reserved